Info Panel
You are here:   Home  /  Inge Mensing  /  Inge Mensing

Inge Mensing

Zes jaren in Zuid Afrika gaven mij eindelijk de tijd voor mijn grote hobby: schilderen. Ik ging als autodidact aan het werk en al had gauw een hele reeks door Afrika geïnspireerde schilderijen. Ook ons gezin werd vereeuwigd in kleurrijke portretten.Voor de charitatieve tentoonstelling “Everyone Counts”, ten tijde van de voetbal World Cup 2010, werd het schilderij van het jongetje met de vlag op zijn gezicht in Durban’s grootste ochtendblad afgedrukt en drie van mijn vier schilderijen waren vóór de opening van de tentoonstelling verkocht.
Dat gaf moed !

Kleuren maken mij blij. Daarom zijn al mijn werken kleurrijk. Ik voel mij het meest aangetrokken tot een snelle en bewegende stijl, het liefst geschilderd met grove lijnen of een paletmes. Ik werk vaak vanaf een foto en een idee en vermeng dat met kleur. Wat er uiteindelijk op het doek staat mag iedereen zelf interpreteren.

Six years in South Africa gave me time for my big hobby: painting. I started as an autodidact and soon I had many paintings, inspired by beautiful South Africa and its inhabitants. Also it didn’t take long before our family was portrayed in colourful paintings. For the charity exhibition “Everyone Counts”, which was held during the Football World Cup in 2010, my painting of the little boy with the South African flag painted on his face, was printed in Durban’s biggest paper and three of my four contributions to the exhibition were sold before the opening.
That gave me confidence!

Colours make happy. Colours inspire me. And if you look around, everything has colour. That is why all my paintings are colourful. I start with a photograph and an idea and mix these with colour. Often, the canvas turns into my pallet. And whatever will be on the canvas in the end is for you to interpret.

  2014  /  Inge Mensing  /  Last Updated april 21, 2015 by IngeM  /